Bij- en nascholing

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld wordt er regelmatig deelgenomen aan cursussen en scholingsdagen door de logopedisten binnen Logopediepraktijk Wolters. Ook vindt wekelijks een intern overleg plaats. Al onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Binnen de praktijk werken een onderwijskundige en een klinisch linguïst. Ook zijn verschillende logopedisten ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF. 

Bij- en nascholingen die door onze medewerkers gevolgd zijn:

  • Eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen (preverbale logopedie): Preverbale logopedie richt zich op de problemen die zich kunnen voordoen bij het (leren) eten en drinken bij (zeer) jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  • Méér dan Larynxmanipulatie: houdt zich bezig met stem-, slik- en articulatieproblemen die een oorzaak hebben in een bepaalde houding of bewegingspatroon.
  • Oro-MyoFunctionele Therapie: logopedie in relatie tot tandheelkunde
  • Adem- en OntspanningsTherapie: richt zich op de behandeling van mensen met adem- en stemproblemen.
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie: richt zich op kinderen met deze specifieke uitspraakmoeilijkheden.
  • Opleiding tot dyslexiebehandelaar: richt zich op de behandeling van lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Kom in contact met ons team

2 + 2 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters