Vergoeding bij logopedie

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Logopedische behandelingen worden volledig vergoed binnen de basisverzekering

Logopedie valt tot 18 jaar binnen de basisverzekering

Onze logopediepraktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Als logopedische behandeling nodig is worden de behandelingen volledig vergoed. Logopedie valt binnen het pakket van de basisverzekering. Voor vergoeding hoeft u dus niet aanvullend verzekerd te zijn. In alle gevallen worden de behandelingen door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, u ontvangt dus zelf geen nota’s. Bij personen van 18 jaar of ouder gaat de logopedische begeleiding wel ten koste van het eigen risico.

Met ingang van 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden. Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts meer nodig heeft voor de logopedie. De verwijzing wordt ondervangen door het invullen van de DTL-vragenlijst die u krijgt tijdens de intake op onze praktijk. Deze lijst bevat vragen over de verschillende stoornisgebieden die door de logopedist behandeld worden. Mochten er door u vragen met ‘ja’ beantwoord worden, kan dit als gevolg hebben dat er tóch een verwijzing van de huisarts nodig is. 

De logopedische behandelingen duren 25 minuten. Als u verhinderd bent is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht. Dan zijn 75% van de kosten voor uw eigen rekening. Deze kosten kunnen dus niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Kom in contact met ons team

1 + 5 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters