Logopedie Wolters

Facebook

Vergoeding

Voor 2014 heeft de logopediepraktijk met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Als logopedische behandeling nodig is worden de behandelingen volledig vergoed. Logopedie valt binnen het pakket van de basisverzekering. Voor vergoeding hoeft u dus niet aanvullend verzekerd te zijn. In alle gevallen worden de behandelingen door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, u ontvangt dus zelf geen nota’s. Bij personen van 18 jaar of ouder gaat de logopedische begeleiding wel ten koste van het eigen risico.

Met ingang van 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk geworden. Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts meer nodig heeft voor de logopedie. De verwijzing wordt ondervangen door het invullen van de DTL-vragenlijst. Deze lijst bevat vragen over de verschillende stoornisgebieden die door de logopedist behandeld worden. We adviseren u de vragenlijst voordat u naar de logopedist gaat thuis te bekijken. Mochten er door u vragen met ‘ja’ beantwoord worden, kan dit als gevolg hebben dat er tóch een verwijzing van de huisarts nodig is. In dat geval is het verstandig om eerst een verwijzing te halen bij de huisarts voordat u naar de logopedist gaat. De DTL-vragenlijst vindt u hier.

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die logopedie via de directe toegankelijkheid niet vergoeden. Bent u verzekerd bij één van deze verzekeringen (link naar bestand volgt nog), dan heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.
De behandelingen duren 25 minuten. Als u verhinderd bent is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht. Dan zijn 75% van de kosten voor uw eigen rekening. Deze kosten kunnen dus niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.