Logopedie Wolters

Links

Algemeen

Logopedie in Twente: op deze site vindt u uitgebreide algemene informatie over logopedie.

Kind en Taal: op deze site vindt u informatie over de taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters.

Screeningslijst stotteren: op deze site vindt u een vragenlijst die u kunt invullen als u twijfelt over het al dan niet contact opnemen met een logopedist in verband met mogelijk stotteren. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, zal er een advies uit voortkomen.

 

Informatie omtrent dyslexie

Steunpunt dyslexie: op deze site vindt u allerlei over dyslexie.

Stichting dyslexie Nederland: op deze site vindt u regelgeven omtrent dyslexieonderzoek.

Masterplan Dyslexie: op deze site vindt u informatie voor scholen over de invoering van protocollen Dyslexie in het basis en voortgezet onderwijs.

 

Materialen

Spellen met Specht: op deze site vindt u een programma dat is ontworpen voor professionals die werken met kinderen rondom lees- en spellingsmoeilijkheden.

MLH hiwo: kunt u zich als professional voor abonneren om behandelplannen (SMART-doelen), ICF schema’s en testoverzichten te downloaden, zodat uw administratie minder tijd kost.

Lexia dyslexie lettertype: Het lettertype, “Lexia” heeft door de vorm en spatiering een dusdanige uitwerking op een dyslect dat de tekst goed leesbaar is.

 

Overig

Agno, gedrag leren InZicht: praktijk voor psychologie en orthopedagogiek. Voor meer informatie zie ook deze folder.

Rijksoverheid: op deze site vindt u informatie over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rondom de zorgverzekering en onderwijs.

Roessingh Revalidatie Techniek: is een erkend leverancier en producent van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen. Onze praktijk dient als spreekuurlocatie. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Roessingh Revalidatie Techniek: 088 – 999 0 777

Kinderfysiotherapie Ine Pijl: specialisatie in Kinderfysiotherapie, voor o.a. schrijfproblematiek.