Links

Op deze pagina vindt u allerlei handige links. Deze links helpen u bij het vinden van de juiste informatie met betrekking tot alle onderwerpen van de logopedie.

Algemene links

Taal begint thuis: website met tips en adviezen voor meertalig opvoeden en het stimuleren van de taal (http://www.taalbegintthuis.nl/

Screeningslijst stotteren: op deze site vindt u een vragenlijst die u kunt invullen als u twijfelt over het al dan niet contact opnemen met een logopedist in verband met mogelijk stotteren. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, zal er een advies uit voortkomen. (https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

Informatie omtrent dyslexie

Steunpunt dyslexie: op deze site vindt u allerlei informatie over dyslexie. (https://www.steunpuntdyslexie.nl/

Stichting dyslexie Nederland: op deze site vindt u regelgeving omtrent dyslexieonderzoek. (https://www.stichtingdyslexienederland.nl/

Dyslexie Centraal: op deze site vindt u informatie voor scholen over de invoering van protocollen Dyslexie in het basis en voortgezet onderwijs. (https://dyslexiecentraal.nl/

Materialen

Spellen met Specht: op deze site vindt u een programma dat is ontworpen voor professionals die werken met kinderen rondom lees- en spellingsmoeilijkheden. (https://spellenmetspecht.nl/

MLH hiwo: kunt u zich als professional voor abonneren om behandelplannen (SMART-doelen), ICF schema’s en testoverzichten te downloaden, zodat uw administratie minder tijd kost. (https://mlh.hiwo.nl/

Spreeuw 2,5K: op deze site vindt u een oefenprogramma om de taal in zijn breedste vorm te stimuleren: (zins)begrip, semantische relaties en het benoemen en omschrijven. (https://uitgeverijhiwo.nl/

Overig

Rijksoverheid: op deze site vindt u informatie over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rondom de zorgverzekering en onderwijs. (https://www.rijksoverheid.nl/

Kom in contact met ons team

13 + 14 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters