Story Grammar Training

De Story Grammar Training is gericht op het verbeteren van het verhaalbegrip en het vergroten van de vertelvaardigheid van kinderen vanaf een taalleeftijd van 4 jaar oud

Story Grammar Training

Het kunnen begrijpen en vertellen van verhalen is belangrijk in het dagelijks leven van iedereen. Denk hierbij niet alleen aan boeken, maar aan dagelijkse communicatie. Vertellen over je weekend, over school, over wat er buiten is gebeurd: het zijn allemaal verhalen. De Story Grammar Training helpt kinderen om verhalen van anderen beter te begrijpen en om hun eigen verhalen duidelijker te kunnen vertellen. Op deze manier kunnen kinderen die hier moeite mee hebben, makkelijker meedoen aan de dagelijkse communicatie.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal eerst de vertelvaardigheden in kaart brengen door het kind, aan de hand van een prentenboekje, een verhaal te laten vertellen. Verder kan via verschillende logopedische tests het taalbegrip op woord- zins- en verhaalniveau verder in kaart gebracht worden. Aan de hand van deze testen wordt het verhaalniveau van het kind bepaald. Met behulp van prentenboeken wordt het verhaalniveau verder ontwikkeld totdat het past bij de talige leeftijd van het kind. Tegelijkertijd wordt ook zoveel mogelijk een koppeling gemaakt naar de spontane spraak.

Kom in contact met ons team

11 + 15 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters