Gehoor

Bij onze logopedisten helpen wij u bijvoorbeeld als u een slechter gehoor heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het liplezen.

Logopedie ook voor gehoor

Niet alleen het spreken is belangrijk bij de communicatie met anderen, ook het gehoor speelt een belangrijke rol. Je reageert immers op wat de ander zegt nadat je dit hebt waargenomen. Een goed gehoor is ook belangrijk voor het goed verlopen van de spraak-/taalontwikkeling van een kind. Een verminderd gehoor kan de communicatie nadelig beïnvloeden.

Wat doet de logopedist?

Omdat logopedie gaat over communiceren, houdt de logopedist zich ook bezig met het gehoor. De logopedist kan onder andere hulp bieden bij het leren spraakafzien bij verschillende vormen van slechthorendheid. Wanneer er een achterstand is ontstaan in de spraak-taalontwikkeling van uw kind doordat het gehoor op jonge leeftijd was verminderd, dan kan de logopedist u en uw kind helpen om de spraak-taalontwikkeling te stimuleren.

Kom in contact met ons team

14 + 2 =

Direct contact met Logopediepraktijk H.P. Wolters