Specialisaties

Onze logopedisten vinden het fijn om zich zoveel mogelijk te kunnen specialiseren en om hun kennis te laten groeien. Binnen onze praktijk wordt dit zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarom gaan onze logopedisten regelmatig op cursus waarna de kennis binnen onze praktijk met elkaar gedeeld wordt.

Het kan voorkomen dat u een hulpvraag heeft waar gespecialiseerde hulp voor nodig is. Hier kunt u de specialisaties van onze huidige werknemers terugvinden.

Onze specialismes

Stotteren

Wij bieden hulp bij het herstel van stotteren.

prompt

Met behulp van PROMPT leren de cliënten om juiste bewegingspatronen voor spraak te vormen en op te roepen

mimetherapie

U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld een aangezichtsverlamming

Lezen, spellen, Dyslexie

Lees- en spellingsmoeilijkheden en dyslexie signaleren en snel begeleiding bieden

preverbale logopedie

Problemen met drinken uit de fles en/of de overgang naar het eten van hapjes en kauwen van voedsel?

Kom in contact met ons team

12 + 5 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters