PROMPT

PROMPT is een behandeltechniek voor de behandeling van moeilijkheden in de spraak. De techniek kenmerkt zich door tactiele (door middel van aanraking) en kinesthetische (focussen op wat je voelt) handelingen. Hierdoor worden de klanken voelbaar en zijn ze gemakkelijker aan te leren.

Logopedia aan de hand van PROMPT

Met behulp van PROMPT leren de cliënten om juiste bewegingspatronen voor spraak te vormen en op te roepen. Na een aanmelding zal er altijd eerst een videoanalyse gemaakt worden van de spraakvaardigheden, waarna er een passend behandelplan kan worden opgesteld. In onderstaande (Engelse) video wordt er door het PROMPT Institute een uitleg gegeven over wat PROMPT is.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal in eerste instantie een video-opname maken en deze verder analyseren. Hieruit komt naar voren welke onderdelen van de spraakontwikkeling extra aandacht nodig hebben en hier wordt het behandelplan op afgesteld. De logopedist zal via aanrakingen in het gezicht de klanken ‘prompten’, dat wil zeggen ‘laten voelen’ en verschillende spraakoefeningen doen tijdens de behandeling. Op die manier krijgt de cliënt meer controle over de spieren die nodig zijn bij de spraak, waardoor de verstaanbaarheid zal toenemen.

Kom in contact met ons team

8 + 15 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters