Spellen met specht

Spellen met specht is een nieuw aantrekkelijk programma voor kind en therapeut. Het is binnen deze praktijk ontworpen door professionals die werken met kinderen rondom lees- en spellingsmoeilijkheden.

Programma’s van Spellen  met Specht

De programma’s zijn goed bruikbaar voor logopedisten, remedial teachers, andere professionals en leerkrachten in alle vormen van het basisonderwijs. Voorafgaand is er een gerichte literatuurstudie gedaan in nationale en internationale bronnen. Er is specifiek gezocht naar best practice technieken en evidence based richtlijnen. Na zorgvuldig onderzoek is het gelukt om voor drie verschillende doelgroepen trainingsprogramma’s te ontwikkelen!

Klik hier om meer te lezen over Spellen met specht.

Kom in contact met ons team

3 + 4 =

Direct contact met Logopediepraktijk Wolters