Logopedie na COVID-19

Heeft u klachten over gehouden na COVID-19? Dan kunt u ook bij ons terecht. Wij helpen u bij verschillende problemen.

Hulp bij klachten na COVID-19

Bij ons in de praktijk kunt u ook terecht met resterende klachten na COVID-19. U kunt hierbij denken aan:

  • Slikstoornissen, bijvoorbeeld een brok in de keel, hoesten tijdens of net na het eten, of een te hoge spierspanning waardoor slikken moeilijk(er) is.
  • Ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld snel buiten adem zijn. Daarnaast komt het veel voor dat mensen met COVID zich een dysfunctioneel adempatroon aanwennen. Dit patroon blijft na COVID vaak hangen. De ademhaling is niet optimaal, wat voor een benauwd gevoel kan zorgen.
  • Stemproblemen, bijvoorbeeld weinig volume in de stem of heesheid. De stem is direct verbonden met de ademhaling, dus als er iets met de adem aan de hand is, horen we dat terug in de stem.
  • Woordvindingsproblemen, bijvoorbeeld niet op woorden kunnen komen tijdens een gesprek. Dit kan voor u erg lastig zijn.

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan u helpen om weer op een voor u prettige en veilig manier te leren slikken. Daarnaast kan de logopedist u helpen om de ademhaling te optimaliseren door middel van verschillende ademhalingstechnieken. Door te werken aan een betere ademhaling wordt de stem direct positief beïnvloed. Daarnaast kunnen er verschillende stemtechnieken aangeleerd worden. Wanneer er sprake is van woordvindingsproblemen dan kan dit met u getraind worden middels het aanleren van technieken en het verkrijgen van handvatten die u leren om hiermee om te gaan.

Kom in contact met ons team

15 + 13 =

Direct contact met Logopediepraktijk H.P. Wolters