Facebook

Logopedie na COVID-19

Bij ons in de praktijk kunt u ook terecht met resterende klachten na COVID-19. U kunt hierbij denken aan:

  • Slikstoornissen, bijvoorbeeld een brok in de keel, hoesten tijdens of net na het eten, of een te hoge spierspanning waardoor slikken moeilijk(er) is. De logopedist kan u helpen om weer op een voor u prettige en veilige manier te leren slikken.
  • Ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld snel buiten adem zijn. Daarnaast komt het veel voor dat mensen met COVID zich een dysfunctioneel adempatroon aanwennen. Dit patroon blijft na COVID vaak hangen. De ademhaling is niet optimaal, wat voor een benauwd gevoel kan zorgen. De logopedist kan u helpen om uw ademhaling te optimaliseren door middel van verschillende ademhalingstechnieken.
  • Stemproblemen, bijvoorbeeld weinig volume in de stem of heesheid. De stem is direct verbonden met de ademhaling, dus als er iets met de adem aan de hand is, horen we dat terug in de stem. Door te werken aan een betere ademhaling, wordt de stem direct positief be├»nvloedt. Daarnaast kan de logopedist u voorthelpen door u stemtechnieken aan te leren.

Woordvindingsproblemen, bijvoorbeeld niet op woorden kunnen komen tijdens een gesprek. Dit kan voor u erg lastig zijn. De logopedist kan de woordvinding met u trainen en u technieken aanleren en handvatten meegeven om hiermee om te gaan.